11 marca Komisja Europejska opublikowała nowy plan działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego. Pamiętam, że podczas  Światowego Kongresu Circular Economy w Helsinkach (World Ciecular Economy Forum 2019 – Sitra) rozmawialiśmy o potrzebie podjęcia działań. Wiemy dlaczego problem odpadów jest palący, wiemy jak nadmiar wpływa na destrukcję środowiska, wiemy, że zaczyna brakować zasobów, a na domiar złego przyrasta populacja. To wszystko wiem. Dlatego Stop talking, start doing! Ta fraza powtarzała się bardzo często. Oczywiście proces przejścia z gospodarki linearnej na cyrkularną nie jest prosty, to ogromne wyzwanie dla wielu stron, podmiotów: firm, konsumentów, rządów,  ale stan środowiska naturalnego nie pozostawia złudzeń. Trzeba działać już!

Wiem też, że do zmiany, a tym bardziej podejmowania szybkich i zdecydowanych działań konieczni się nie tylko świadomi konsumenci… Oni oczywiście pełnią kluczową rolę. Bo dzięki konsumentom firmy dynamiczniej podejmują działania …choć częściej dyskusje na ten temat. Ale prawda jest taka, że bez odpowiednich regulacji prawnych zmiany nie nastąpią tak szybko jak tego potrzebujemy.

Dlatego bardzo się cieszę na Circular Economy Action Plan i na to, że Komisja Europejska stawia w nim na trzy bardzo ważne komponenty tzn. zrównoważone projektowanie produktów, wsparcie konsumentów w proces włączania się w gospodarkę obiegu zamkniętego i wsparcie cyrkularności procesów produkcyjnych. Każdy z nich odgrywa bardzo ważną rolę i skoordynowanie działań na tych 3 poziomach może być bardzo efektywne.

Podoba mi się także sektorowe podejście do wspierania gospodarki obiegu zamkniętego. Konferencje, prelekcje, publikacje dotyczące zrownoważonego rozwoju są ważne, ale od dłużeszego już czasu jestem przekonana, że konieczny jest kolejny krok. I moim zdaniem jest nim kompleksowe podejście do zrównoważonego rozwoju w poszczególnych branżach. Dlaczego? Po prostu, każdą branżę charakteryzują inne wyzwania, problemy społeczne i środowiskowe,  wpływ poszczególnych sektorów „odciska” się w innym miejscu na globalnej mapie. No i są skonstruowane przez inne łańcuchy dostaw ….

Jedną z nich jest z całą pewności branża tekstylna i została ona wskazana przez Komisję Europejską obok branży elektronicznej i ICT; akumulatorów, sektora opakowań, budownictwa oraz branży spożywczej jako ta, którą należy się zająć. Więcej na ten temat napisałam na swojej  stronie firmowej .

Tutaj jednak skupię się na tekstyliach.

W świetle złożoności łańcucha wartoci tego sektora, Komisja zaproponuje kompleksową strategię UE na rzecz zrównoważonych wyrobów tekstylnych. Strategia ta będzie miała na celu wzmocnienie konkurencyjności przemysłowej i innowacji w sektorze, pobudzenie rynku w celu szukania zrównoważonych tkanin i cyrkularnych rozwiązań. Należy się spodziewać działań zmierzających do wzmocnienia ponownego wykorzystania tekstyliów tj. związanych, jak sądzę, zarówno z rynkiem second hand i włączaniem odzieży do drugiego obiegu, jak również przetwarzaniem tkanin. Takie zapowiedzi z pewnością będą wiązały się z poszukiwaniem nowych modeli biznesowych i niewątpliwie będą oddziaływały na wszystko co związane jest ze znanym nam modelem fast fashion. 

Komisja Europejska zapowiada wdrożenie kompleksowego zestawu działań obejmujących:
– nowe przepisy ramowe dotyczące zrównoważonych tekstyliów, w tym przyjęcie przepisów w zakresie ekoprojektowania uwzględniającego cyrkularność wyrobów tekstylnych, zapewnienie stosowania surowców wtórnych, zwalczanie obecności niebezpiecznych chemikaliów w tkaninach oraz umożliwienie przedsiębiorstwom i konsumentom dostępu do zrównoważonych tekstyliów oraz do usług w zakresie ich ponownego wykorzystania i naprawy;

– poprawę otoczenia biznesowego i prawnego dla zrównoważonych i cyrkularnych wyrobów tekstylno-odzieżowych w UE, w szczególności poprzez wsparcie dla modeli typu ” product-as-service”, cyrkularnych materiałów i procesów produkcyjnych;

– wytyczne potrzebne do osiągnięcia wysokiego poziomu selektywnej zbiórki odpadów tekstylnych, którą państwa członkowskie będą musiały zapewnić do 2025 r;

– podniesienie poziomu sortowania, ponownego wykorzystania i recyklingu wyrobów włókienniczych, m.in.  poprzez innowacje i regulacje takie jak np. rozszerzona odpowiedzialność producenta.

Dokument do pobrania znajdziecie tu